Aspira Flex Solution s.r.o.
Miletičova 21
82108 Bratislava
Slovensko

E-Mail: info@aspira-flex-solution.com
Internet: www.aspira-flex-solution.com

Informačná povinnosť

Zodpovednosť za obsah na tejto webovej stránke
Účelom tejto webovej stránky je poskytnúť verejnosti prístup k informáciám o riešení Aspira Flex. Informácie na tejto webovej stránke sme zostavili podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek všetkej náležitej starostlivosti nemožno zaručiť absolútnu presnosť, aktuálnosť a správnosť tu ponúkaných informácií. Ak si uvedomíme chyby alebo chyby, budeme sa ich snažiť napraviť. Sme vďační za všetky informácie, ktoré by ste mohli poskytnúť nášmu redakčnému tímu.

Zodpovednosť za hypertextové odkazy
Na našu webovú stránku sme umiestnili odkazy na iné webové stránky. Pre všetky tieto odkazy nemáme žiadny vplyv na vzhľad a obsah odkazovaných stránok. Preto sa výslovne dištancujeme od obsahu týchto odkazovaných stránok a neprijímame ich ako svoj vlastný. To platí pre obsah všetkých externých webových stránok, na ktoré je možné sa dostať cez náš web (tiež prostredníctvom bannerov, kníh hostí alebo pultov).
Ak by sme sa dozvedeli o nezákonnej činnosti alebo informáciách na nami prepojenej webovej stránke, okamžite odstránime príslušný odkaz. Ak máte znalosti o relevantných informáciách, pošlite nám e-mail.

Google Analytics
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, spôsobom opísaným vyššie a na účely uvedené vyššie.

Foto a video materiál od spoločnosti Fotolia | Shutterstock
Webové stránky max-online.at

Menu